Bedevaart 2022

Hemel + aarde aanraken.

Op 22 april jongsleden begaven we ons op weg om in het welbekende bedevaartsoord afspraken
te gaan maken over de komende bedevaart naar Kevelaer op 16 en 17 augustus. Als chauffeur van voorzitster Nardy Bleeker en bestuurslid Willy Smit spoeden we ons over de snelwegen van Nederland en Duitsland naar de ons allen welbekende plaats. Verheugd de voorbereiding van de bedevaart te treffen en nieuwsgierig naar het thema voor dit jaar en de ons bereikende berichten dat het gehele plein voor de Maria Basiliek open zou liggen voor werkzaamheden. 

Hoe wonderlijk is het pad gekozen van het gekozen thema en de werkzaamheden aan de
Kappellenplatz en het plein aansluitend aan de Basilikastraße.
Want terwijl wij het plein van de Genadekapel naderden zagen wij de versperringshekken al van verre.
Grote delen van het plein waren afgezet omwille het gaande graafwerk met forse machines veilig voor voetgangers te kunnen uitvoeren. Voor zover het ons leek werden grote delen van de riolering en mangatputten vervangen. Verderop aan de zijkant van de Maria Basiliek zagen we een tekening op een groot bord waarop de herinrichting van het plein verduidelijkt werd. Herbestrating, bloembakken en zitbanken zo ontcijferden we het plaatje. Het geheel leek heel mooi opgevrolijkt te worden. Dat zal ons allen zeker gaan bevallen als dit medio augustus al grotendeels gerealiseerd zal zijn. Dat laatste werd ons door onze gesprekspartner in het priesterhuis Dr. killich echter ontkracht. “Eind augustus zal het nog niet geheel klaar zijn doch al wel een heel eind en de begaanbaarheid zal ook goed op orde zijn,” zo verzekerde Dr. Killich ons. In ieder geval bracht het ons dichtbij het thema voor het komende jaar nadat wij voor hoop en zegen ons kaarsje in de Maria Basiliek hadden opgestoken.

“Hemel + aarde aanraken” is het thema voor het bedevaartjaar 2022. Het is een thema dat voor mij
in de bedevaarten naar Kevelaer uit het hart gegrepen is. Hoe mooi ervaren we niet ons samenzijn in
vieringen als we onze gebeden van liefde en verdriet gezamenlijk dragen en richten tot Maria troosteres
van de bedroefden. Met hoeveel plezier ervaren we niet ons samenzijn op een terras, in een winkeltje of
met het delen van de maaltijden. Als één grote familie ervaren we elkaar. En juist daar in dat vieren en
gezamenlijk zijn komen hemel + aarde bij elkaar. Niet voor niets spreekt Dr. Bastiaan Rütten in de BusmannBode van mei-november 2022 van een plus.
Het kruisteken verbind ons met elkaar in het teken van links naar rechts en boven en beneden. Zo komen we bij elkaar in Gods naam op de Aarde.
Die aarde ligt nu even open, om straks een mooier plein te geven. En in de tussen tijd regelt de
Broederschap Kevelaer de voorbereidingen, ligt de Busmann-bode binnenkort voor u klaar op vele
locaties en brand ons kaarsje van geloof, hoop en liefde in de Maria Basiliek in Kevelaer.

Ik ga u op die reis graag ontmoeten.

Mede namens Nardy en Willy van de Broederschap
Diaken Fokke van Dalen

 

 

 

Agenda:
16 en 17 augustus bedevaart Kevelaer en 16 oktober Kevelaer lof OLV Basiliek te Zwolle